Държим на личната комуникация с клиента и максимално опростената,лесна за смилане информация,която да стигне до него. Информираме клиента за хода на събитията и изискваме обратна връзка, за възникнали промени и усложнения.

Ценообразуването става на база: сложност,количество,локация и срок.
Няма допълнително оскъпяване за първоначалната консултация.

Съдействаме с избора на място,водим комуникацията с мениджмънта,грижим се за интереса на клиента си и преговаряме най-добрите условия.
Дългогодишната ни практика е изградила добра партньорска мрежа от хотели,заведения и интересни места.
По този начин в рамките на часове, ние можем да предложим на клиента си избор с конкретни условия,което спестява много разходи, време и комуникация.

Ние даваме пълната свобода на клиентите си да изберът най-близкото до тях.
Съобразяваме се с вкусовете и вижданията им,намесата ни е до там,че да споделим опита си и да посъветваме в дадена посока, за да се изчистят колебанията.

Минимумът за ангажимент и дадена услуга е 4 астрономически часа.
Дори съществото на събитието да отнема 1 или 2 часа, самата подготовка преди това, на самото събитие и след него са повече от 10 часа,които клиентът не вижда,но те са факт.

Разбира се.
Бюджетирането е един от важните моменти,поради тази причина ние предлагаме и консултация,която максимално точно да ви помогне и разпредели правилно разходите, за да могат важните звена да бъдат на лице,вместо погрешно разпределени разходи във второстепенни елементи.

  • Изготвяме двустранен договор,който защитаваме нашите и интересите на клиента.
  • Издаваме фактури по ДДС
  • Даваме и възможност за кешово плащане.

Нашите предимства са:

  • Дългогодишният опит.
  • Персоналният подход към всеки клиент.
  • Спазен срок за изпълнение.
  • Безкомпромисно качество на конкретната услуга.
  • Прозрачност при изпълнение.
  • Подсигуряване на така нареченият „back up” втори вариант, за да гарантираме ,че при възникнали технически проблеми от наша страна,събитието ще протече без да ощети качеството и изискванията на клиента.
  • Разнообразието на предлаганите от нас услуги,дава възможност, за цялостно решение и спестяване на ценно време.

Разполагаме с ресурс,достатъчен да обезпечи събитие с цялостна,организация-техническа и човешки ресурс на територията на България.
За дестинация в и извън Европейския Съюз можем да гарантираме само с професионални кадри, специализирани в дадената област.

В зависимост от сложността на събитието от 5 до 10 работни дни, след срещата и фиксирането на датата.

Необходимите звена за осъществяване на едно събитие са:

Място,Звук,Осветление,Програма,Логистика,Координация.

Load More